Jak mogę ustawić kolejność wyświetlania miejsc pracy / kierunków studiów?

Nie ma możliwości ręcznego ustawienia kolejności miejsc pracy czy ukończonych uczelni. Miejsca pracy i edukacja są układane chronologicznie - od najnowszych do najstarszych według daty rozpoczęcia pracy lub studiów.

Masz więcej pytań? Napisz do nas
Oparte na technologii Zendesk