Odebrano mi funkcję założyciela grupy. Dlaczego?

Najczęstszym powodem odebrania grupy założycielowi jest brak reakcji na zgłoszone wypowiedzi przez członków grupy oraz brak akceptacji (bądź odrzucenia) kandydatów do grupy.

Nieaktywni założyciele, którzy nie wywiązują się ze swoich obowiązków, otrzymują automatyczne upomnienia, które wysyłane są na główny adres e-mail przypisany do ich konta. W przypadku braku reakcji upomnienie jest ponawiane. Wysyłane są trzy takie wiadomości, w tygodniowych odstępach czasu. Po czterech tygodniach od wysłania pierwszego upomnienia, jeżeli założyciel nie zareagował i nie rozwiązał zgłoszeń,  grupa jest mu odbierana i zostają uruchomione wybory automatyczne.

Masz więcej pytań? Napisz do nas
Oparte na technologii Zendesk